Oficina Verda
Bo social d'electricitat per a pensionistes
L’Ajuntament ha creat l’Oficina Verda, un servei d’assessoria dirigit a la ciutadania, que s’encarregarà d’ajudar-li a reduir la seua factura energètica.
 
A hora d’ara, tots els pensionistes que acompleixen cadascuna de les condicions que s’indiquen en la part de baix, tenen dret a l’aplicació d’un descompte del 25% al rebut elèctric anomenat BO SOCIAL.
 
Les condicions per a poder aplicar aquest descompte són:
 
1) El subministrament d’electricitat estarà destinat a la residència habitual.
2) El subministrament ha de tindre contractada la tarifa regulada “Precio Voluntario del Pequeño Consumidor” (PVPC). **En cas que no estiga contractada des de l’Oficina Verda farem les gestions necessàries per al canvi de tarifa.
3) El titular del contracte d’electricitat ha de tindre 60 anys o més i ser pensionista del Sistema de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent o viudetat.
4) El pensionista ha de cobrar la pensió mínima establerta en cada moment.
 
Respecte a les gestions i documentació necessàries per a tramitar el BO SOCIAL, l’Oficina Verda s’encarregarà de comprovar els condicionants i fer els tràmits necessaris sense suposar ningun cost per al ciutadà.
 
*L’Oficina Verda atén a l’Ajuntament de La Barraca des de les 9 fins a les 14 hores, els següents divendres:
- Divendres 28 d’abril de 2017
- Divendres 26 de maig de 2017
- Divendres 30 de juny de 2017
- Divendres 28 de juliol de 2017
- Divendres 29 de setembre de 2017
- Divendres 27 d’octubre de 2017
- Divendres 24 de novembre de 2017
- Divendres 15 de desembre de 2017
- Divendres 26 de gener de 2018
- Divendres 23 de febrer de 2018
 
 
AJUNTAMENT DE LA BARRACA D’AIGÜES VIVES